Missionsfest-18.08.04c-GoranS-6.jpg

Paskmusik-16.03.27-GoranS-6

Påskdagen är kristenhetens stora högtidsdag. Då ljuder jubelropet runtom i vår värld: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskdagskvällen 21.4.2019 kl 19.00 bjuder barnkören EvangeliKIDZ, ungdomskören Evangelicum och vuxenkören EvangeliVox på påskmusik i Trefaldighetskyrkan i Vasa. Det glada budskapet om Frälsaren Jesus Kristus klingar ut i ord och toner!

Körledare är Sabina Sjöbacka, Henrica Lillsjö, Niklas Lindvik och Mikaela Malmsten-Ahlsved. Tal av Albert Häggblom, slutbön av Mikael Forslund. Fritt inträde! Välkommen!

Bild till hemsidan kopiaHur vandrar vi med Gud som män i vår tid? Vad betyder det att leva livet med alla tiders TREENIGE Gud, med Den Gode Fadern, hans Son och den helige Ande? Bröder är ett läger för unga män i åldern 16 till 30 år. Det blir bibelstudier och bön, hip-hop-konsert, bastu och utomhusaktiviteter (bushcraft), spännande gäster, gemenskap och viktiga samtal om livet. Välkommen med! 

Läs mer ...

EC-Vasa-6b

Alla vardagar (måndag–fredag) under våren 2019 inbjuder Evangeliska Centret (EC) i Vasa till Öppna andakter (ÖA). Andakterna hålls kl 10.00–10.15 i EC-festsalen, Korsholmsesplanaden 2, och innehåller sång och bön, bibelläsning och tankar kring texten. Vårens andaktsserie pågår från måndag 7.1 till fredag 14.6. (OBS:  Ej 19–22.4, ej 1.5, ej 30.5.) Alla välkomna!

Läs mer ...

Israelresan bild för annons kopiaVåren 2019 ordnar SLEF en resa till Israel! Vi har planerat resan så att du skall få en innehållsrik och välsignad resa. Vi besöker både de traditionella bibliska platserna och andra platser som vi anser vara värda ett besök. 

Läs mer ...

Tonårsläger annons kopiaDu som är  ca 13–19 år, välkommen med på ett läger med mycket gemenskap, skoj, undervisning, god mat m.m.! Joel Snickars håller bibelstudier under lägret. Både ungdomar från Åland och från fasta Finland är välkomna! Bjud gärna med era kompisar också!

Läs mer ...

IMG 3851 kopiaSommar och läger hör ihop! I SLEF ordnas under sommaren många barnläger för barn i olika åldrar och i olika delare av Svenskfinland. Kärnan i lägerverksamheten är det kristna hoppet i Jesus Kristus, vilket kommer till uttryck i form av bl.a. bibelstudier och andaktsliv. Däremellan erbjuds sådant som hör till lägerlivet: god gemenskap, kvällar runt lägerelden, skoj, lek, simning och mycket mer. Välkommen med!

Läs mer ...

Istanbul-13.02.16-GoranS-6

Det kristna tänkandet utmanas ständigt i vår tid. Därför inbjuder Evangeliska Centret i Vasa (EC) under fyra torsdagskvällar våren 2019 till Forum för trosförsvar, en serie samlingar som vill ge verktyg för att reflektera över och brottas med aktuella idéer och tankar. Serien avslutas 16.5.

Läs mer ...

Familjelager-2019-banner

Välkommen med på årets FAMILJELÄGER på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby! Lägret, vars tema i år är LYSSNA, brukar samla omkring 500 personer i en varierande mängd åldrar. Dagarna på Klippan bjuder på bibelstudier och andaktsliv, tid för lek och simning, mysiga kvällar kring lägerelden och mycket, mycket mer.

Håkan Sunnliden (Sverige) håller bibelstudier för de vuxna. För barnen och tonåringarna ordnas eget program under ledning av SLEF:s sommararbetare och ett antal andra erfarna barnledare. 

Läs mer ...

Sommarhafte-2019

Arsfest-2018-tv

Fastegavan-2019

Ungitro

Stodring-06.04.29b-GoranS-3

Glueboy-Kitale-Kenya-16.02.21-SofiaJern-3

Dagens bibelord