Kvinnor-13.04.21-Rukongo-GoranS.jpg

Karaweekend på Klippan, 24–26.10.2014

Karaweekend-2014-logoDen 24–26 oktober 2014 ordnas på Klippan en weekend för alla karlar! De tre dagarna på Klippan bjuder på bl.a. bibelstudier under temat Guds kärlek uppenbarad med Magnus Dahlbacka, seminarium med Leif Erikson, valbara aktiviteter under ledning av kunniga personer och tid för att bara vara. Alla karlar är välkomna med!

Anmäl dig här, senast den 14 oktober 2014!

Läs mer ...

GloriaDei-mässa på Trädis i Åbo, 26.10.2014

GloriaDei-Abo-12.11.04-GoranSGloriaDei-mässa firas söndag 26.10.2014 kl 17.00 i Åbo på Trädis, Fruntimmers Bibelföreningens samlingslokal vid Trädgårdsgatan 19b. Predikant är Jimmy Österbacka. Liturg är Robert Ojala. För musiken svarar David Stenlund, m.fl. Efter mässan fortsätter gemenskapen kring en kopp te och något ätbart. Välkommen med!

Bröder-dag på Klippan, 8.11.2014

Broder-2014-logo-DavidForsblomBröder-dagen är till för alla män, såväl unga som äldre, och innehåller tid för diskussion och gemenskap kristna bröder emellan! Visionen är att dela livet och tillsammans styrka varandra på vandringen i Jesu fotspår. Välkommen med!

Läs mer ...

Sionsharpans 140-årsfest i Vasa, 9.11.2014

Missionsfest-Liljendal-2012.08.08-DStenlundSöndagen den 9 november 2014 kl 14.00–15.30 arrangeras en tvåspråkig jubileumsfest på Evangeliska folkhögskolan i Vasa med anledning av att det har förflutit 140 år sedan de första häftena av Siionin kannel och Sionsharpan utkom till Evangeliföreningens första årsfest år 1874.

Läs mer ...

Alltid redo! En helg om Bibelns aktualitet och trovärdighet på Efo i Vasa, 14–16.11.2014

Alltid-redo13.11.23Den tredje delen i serien av kurser i apologetik (trons försvar) ordnas i mitten av november på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Huvudtalare är Leif Nummela och Stig-Olof Fernström. Medverkar gör också Leif Erikson, Marcus Jakobsson, Henrik Östman m.fl.

Temat för årets kurs är Bibeln. Är Bibeln trovärdig? Är den aktuell också idag? Skilda lektioner för barn hålls av Lillemor Enlund m.fl. om intresse finns!

• Se fullständigt programblad (PDF-format) ›

Anmäl dig här senast 31 oktober.

Dagens bibelord