Skolbarn-08.07.22-GoranS.jpg

Regionala samlingar i Åboland och på Åland

Pargas-bonehus-GoranS-3Under mottot Tillsammans i Herrens tjänst besöker SLEF:s ledningsgrupp våren 2015 alla sex distrikten inom SLEF:s verksamhetsområde. Samlingarna, som inleddes i februari i Ekenäs, Helsingfors och Borgå, fortsätter i Pargas fredag 6.3 kl 17, Vårdö lördag 7.3 kl 18, Jomala söndag 8.3 kl 11, Mariehamn söndag 8.3 kl 13 och Åbo måndag 9.3 kl 19.

Läs mer ...

Sjung av glädje – i repris i TV!

Evangelicum-14.05.14-TV-GStenlSöndagarna 22 februari och 8 mars 2015 kl 14.30 medverkar Ungdomskören Evangelicum i sångprogrammet Sjung av glädje! i TV-kanalen Yle Fem.

Sjung av glädje-programmet från 22 februari kan ses på Arenan till 23 mars: http://arenan.yle.fi/tv/2173572

Under hösten 2014 sändes fyra program i serien Sjung av glädje! i TV-kanalen Yle Fem. Nu sänds alla fyra programmen i repris. Ungdomskören Evangelicum och kören Ichtys medverkar i två program vardera. Programledare i serien är kyrkoherde Per Stenberg. Förutom körsånger innehåller varje program också ett antal kristna allsånger som sjungs av en studiopublik. Det första reprisprogrammet i serien sändes söndagen den 15 februari.

Påskläger på Klippan, 3–5.4.2015

Pasklager-2015-banner-DavidForsblomEtt läger för ungdomar på lägerområdet Klippan (Monäs, Nykarleby). Bibelundervisning med Samuel Erikson. Bön. Gemenskap. Skratt. På rymmen. Konsert med Emilia Enlund. Påskbrasa. Seminarier. Parallellprogram. Bastu. Mycket, mycket mer. Välkommen med! 

Läs mer ...

Läger i SLEF sommaren 2015

Lager-sommaren-2015-bildSommar och läger hör ihop! SLEF har glädjen att erbjuda många lägeralterantiv, för människor i olika åldrar och med olika intressen – allt från barn till seniorer kan hitta något som passar. Kärnan i lägerverksamheten är det kristna hoppet i Jesus Kristus, vilket kommer till uttryck i form av bl.a. bibelstudier och andaktsliv. Däremellan erbjuds sådant som hör till lägerlivet: god gemenskap, kvällar runt lägerelden, lek, simning och mycket mer. Välkommen med!

Läs mer ...

Familjeläger på Klippan, 9–12.7.2015

Familjelager-2015-logoVälkommen med på årets familjeläger på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby! Lägret, vars tema i år är Hopp, brukar samla över 300 människor i en varierande mängd åldrar kring en lika varierande mängd program.

Bibelstudier för de vuxna av Erik J. Andersson (Sverige), medan SLEF:s distriktspräst Albert Häggblom håller bibelstudier för ungdomar.

Välkommen med!

Läs mer ...

Dagens bibelord