Abacka-Rut-18.03.11-GoranS-6.jpg

Rösta i församlingsvalet, söndag 18.11 kl 11–20!

Terjarv-kyrka-05.07.02-JonathanS-3x3Inkommande söndag 18.11.2018 kl 11–20 kan du rösta i församlingsvalet. Röstningen sker i vallokalen i din hemförsamling. Kom ihåg att ta med dig ett identitetsbevis! Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling.
De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används.

I de församlingar som hör till en kyrklig samfällighet förrättas samtidigt två val: Dels väljs medlemmarna i församlingsrådet, dels medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige. I församlingsvalet får alla rösta som är medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år.
Det är viktigt att du använder din rösträtt!

Forum för trosförsvar, Vasa, torsdag 13.12.2018

Vagen-genom-Bibeln-6

Det kristna tänkandet utmanas ständigt i vår tid. Därför inbjuder Evangeliska Centret i Vasa (EC) under fyra torsdagskvällar hösten 2018 till Forum för trosförsvar, en serie samlingar som vill ge verktyg för att reflektera över och brottas med aktuella idéer och tankar. Serien inleddes 13.9.

Läs mer ...

Nyårsläger i Karleby, 30.12.2018–1.1.2019

Nyarslagerweb1819 kopiaVälkommen med och fira det gångna årets slut och det nya årets början med ett hejdundrande läger! Det blir bibelstudier med Leon Jansson och Alaric Mård, nyårsparty med Bullock Hearts (SWE) och Marey, nyårsmässa, kreaktiviteter, seminarier, mycket gemenskap m.m. Temat för lägret är "Dynamit". Stubinen är Bibelns röda tråd som leder fram till Jesus, en verklig dynamit! 

Läs mer ...

SLEF-Israelresa 26.4–4.5.2019

Israelresan bild för annons kopiaVåren 2019 ordnar SLEF en resa till Israel! Vi har planerat resan så att du skall få en innehållsrik och välsignad resa. Vi besöker både de traditionella bibliska platserna och andra platser som vi anser vara värda ett besök. 

Läs mer ...

Gåva till gatubarn i Kenya

Street-School-Kitale-20180312-4-Sander DegelingGe skolgång till gatubarnen i Kitale, Kenya!

I boken Glue Boys har Sofia Jern skildrat några gatupojkars vardagsliv i Kenya i ord och bild.

Genom en gåva till gatubarnen i Kitale ges några av dem möjlighet att gå i skola. Insamlingen sker via SLEF som arbetar i Kenya.

De medel som hittills kommit in via SLEF:s gatubarninsamling har bland annat gått till en ny mobilskola. Mobilskolan går ut ett par dagar i veckan till de yttre delarna av staden för att nå barn som annars inte nås.

Läs mer ...

Öppna andakter i Evangeliska Centret, Vasa, hösten 2018

EC-Vasa-6b

Alla vardagar (måndag–fredag) under hösten 2018 inbjuder det nya Evangeliska Centret (EC) i Vasa till Öppna andakter (ÖA). Andakterna hålls kl 10.00–10.15 i EC-festsalen, Korsholmsesplanaden 2, och innehåller sång och bön, bibelläsning och tankar kring texten. Höstens andaktsserie pågår från måndag 3.9 till fredag 21.12. OBS: Ej vecka 42, 15–19.10, ej heller 6.12.

Läs mer ...

Nya-blad

Lutherkvintetten

I-apostlarnas-fotspar

Ungitro

Bibelkampanj-2018

Stodring-06.04.29b-GoranS-3

Glueboy-Kitale-Kenya-16.02.21-SofiaJern-3

Dagens bibelord