Ung i tro logo litenMåndagen den 22.1 lanseras en ny nätportal för unga. Portalen heter ungitro.fi och är ett samarbete mellan SLEF och Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF). Vår vision är att sprida evangeliet om Jesus till ungdomar på en kanal där vi kan nå dem och som är i ständig utveckling. Vi strävar efter att ge lättförstådd och sund kristen undervisning, som svarar på sådant som idag utmanar kristen tro.

Läs mer ...

MEIS-2018-bild kopiaVälkommen med på bibelhelgen Med evigheten i sikte! Helgen riktar sig speciellt till unga vuxna och barnfamiljer, och eget program ordnas också för barnen under ledning av Edith Klemets och Ellinor Grahn. 

Bibelstudiehållare för helgen är Leif Nummela, chefredaktör för Folkmissionens tidning Uusi Tie. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. (Luk. 21:28). 

Läs mer ...

Samburu Edny Fors kopiaMed i regel fyra års mellanrum ordnar SLEF en Safari-resa för ungdomar till arbetsfälten i Istanbul och Kenya. Nästa resa ordnas sommaren 2018: 5 juni till 10 juli! Nu är det dags att anmäla sig! – några platser kvar!

Med i regel Med i regel Med  Med i regel Med i regel fyra års mellanryum ordnar SLEF en Safari-resa 

Läs mer ...

Eislebens-Lutherstaty-4Med anledning av reformationsjubileet planeras – ifall det finns intresse – en gruppresa i SLEF:s regi till Tyskland under sensommaren 2018. Preliminärt skulle resan äga rum 8–11 augusti 2018 och resmålet skulle vara Lutherstäderna Wittenberg och Eisleben.

Anmälan senast den 15 februari 2018.

Läs mer ...

GlueBoys-i-Kitale-SShabaraGe skolgång till gatubarnen i Kitale, Kenya!

I boken Glue Boys har Sofia Jern skildrat några gatupojkars vardagsliv i Kenya i bild och ord.

Genom att ge en gåva till gatubarnen i Kitale ges några av dem möjlighet att gå i grundskola. Insamlingen ordnas via SLEF, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, som sedan 1963 arbetar i Kenya.

Läs mer ...