Glueboy-Kitale-Kenya-16.02.21-SofiaJern

Genom att ge en gåva till gatubarnen i Kitale ges några av dem möjlighet att gå i grundskola. Insamlingen ordnas via SLEF, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, som sedan 1963 arbetar i Kenya.

Gåvor kan betalas till SLEF, FI4540551120002096, BIC: HELSFIHH.
Meddelande ”Gatubarn i Kitale”.

Gatubarnen i Kitale, Kenya, lever på soptippen om dagarna där de söker mat. Många av dem sniffar också lim för att döva hungern. Nätterna tillbringar de med sina kompisar. Maten som de hittar tillreder de och äter tillsammans. Den här insamlingen ger en del av dem möjlighet att gå i skola.

Skolgången för gatubarnen förverkligas i samarbete med organisationen Child Rescue Kenya som arbetar i Kitale.

Per 31.12.2017 har 22057,60 euro insamlats. Tack för alla bidrag hittills! Insamlingen är ännu öppen.
Alla medel har inbetalats till organisationen Child Rescue Kenya som väljer vilka barn som får hjälp med skolgången tack vare dessa medel. Dessa barn är alltså sådana som bor på barnhemmet, har blivit integrerade med familjerna eller som flyttat till barnhemmet Liyavo vilket finns till för barn som saknar familj och måste bo på barnhem långsiktigt. Läs mera på http://andetag.blogg.hbl.fi/2016/12/12/street-smart/

I sitt vinnande bidrag till fototävlingen "2016 Student Focus" skildrade Sofia Jern gatupojkar i Kitale i Kenya. Insamlingen av medel stöder dessa pojkar.

Insamlingstillstånd: Finland utom Åland: RA72017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022 i Finland i enlighet med SLEF:s verksamhetsbudget för motsvarande period. Insamlingens praktiska arrangör nämns (t.ex. SLE:s avdelning i [ort]. Landskapet Åland: ÅLR 2017/4878 för 1.1–31.12.2018.