LG-turne-2021Hösten 2021 besöker SLEF:s ledningsgrupp SLEF:s sex verksamhetsdistrikt. Medverkande är verksamhetsledare Albert Häggblom, SLEF:s hemlandsledare Tomas Klemets, missionsledare Brita Jern och delvis förlagschef David Forsblom och ekonomichef Solveig Nylund.

Vid samlingarna finns ett urval av SLEF-Medias kristna böcker och skivor till försäljning. Samlingarna bjuder på predikan, sång, missionsinformation, bokförsäljning samt diskussion om diverse angelägenheter.

Alla är varmt välkomna att delta i samlingarna också från andra orter!

Må 30.8 kl. 18.00 i Karleby
Ons 8.9 kl. 18.00 i Pargas bönehus
Tors 9.9 kl. 18.00 i Trädis i Åbo,
Lör 11.9 kl. 14.00 i Vårdö bönehus, Åland, Hamamrlands kyrka kl 18 samt Eckerö kyrka, högmässa söndag 12.9.2021
3.11.2021 kl. 18.00 i Övermarks lutherska bönehus
4.11.2921 kl. 18.00 i Närpes, Luthergården
22.11.2021 kl. 18.00 i Ekenäs församlingshem
24.11.2021 kl. 17.00 i Borgå, Café Ankaret