LG-2015.0315-Abo-GoranS

SLEF:s ledningsgrupp besöker alla sex distrikten inom SLEF:s verksamhetsområde under hösten 2018. Medverkande är verksamhetsledare Albert Häggblom, SLEF:s nya hemlandsledare Tomas Klemets, missionsledare Brita Jern, förlagschef David Forsblom och ekonomichef Solveig Nylund (delvis). Vid samlingarna finns ett urval av SLEF-Medias kristna böcker och skivor att finnas till försäljning.

Samlingarna innehåller Guds ord med predikan, sång, servering och bokförsäljning och möjlighet till överläggning om SLEF:s verksamhet.

Alla är varmt välkomna att delta i samlingarna! Kom också från andra orter!

•    VASA, Evangeliska Centret, Korsholmsespl. 2, tisd 2.10 kl. 19

     • OBS! för ungdomar!

•    JAKOBSTAD, Station 1, Stationsgatan 1, onsdag 3.10 kl. 19

•    HELSINGFORS, Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, söndag 7.10 kl. 15

        • medverkan i högmässan, efteråt kyrkkaffe

•    EKENÄS församlingshem, måndag 8.10 kl. 18

•    BORGÅ, församlingshemmet (Café Ankaret), onsdag 10.10 kl. 17

•    ÅBO, Trädgårdsgatan 19 b, torsdag 25.10 kl. 18

•    PARGAS, bönehuset, fredag 26.10 kl. 17

•    MARIEHAMN, Luthergården, lördag 27.10 kl. 15

•    LUMPARLAND, kyrkan, söndag 28.10 kl. 11.00,

        • medverkan i högmässan, efteråt kyrkkaffe

•    NÄRPES, församlingshemmet, söndag 4.11 kl. 18.00