Välkommen med på en lärorik överlevnadskurs med ungdomsgruppen Team Polstjärnan!

Göra upp eld, skaffa mat, övernatta och hitta hem. Skulle du klara dig (det?) i en riktig överlevnadssituation? Vet du vilka val du måste göra rätt för att överleva när du hamnar riktigt illa ute? Vi övar och praktiserar olika tekniker och scenarion enligt valfri svårighetsgrad. Kom med och lär dig kunskaper och färdigheter du som kan vara livsviktiga!

Infobrevet hittar du här.

Anmälan görs via denna länk. (Obs! Sista anmälningsdagen är 15.10.2017)

Overlevnad2