Ljus-11.11-RalfNyholm-1Här på SLEF:s webbplats finns ett antal ljudfiler som du kan lyssna på när som helst:

• DAGENS ANDAKT, som innehåller bibelläsning, bön och lovsång, spelas in måndag–fredag varje vecka i Evangeliska Centret, Vasa, eller på någon annan plats i Svenskfinland.

Under den tid som corona-pandemin pågår är bara de medverkande närvarande. Däremot kan andakterna avlyssnas NÄR SOM HELST av vem som helst via denna länk!

Bibelstudier och föredrag från tillfällen som hållits tidigare kan nås via denna länk!

Välkommen med att lyssna!

En regelbunden gåva för SLEF:s arbete att sprida Guds ord kan du ge genom inbetalning till bankkonto eller via MobilePay.

Tack för din gåva!