Stillaveckan2020

SLEF:s Vasaavdelning streamar aktläsningar under stilla veckan enligt följande.
Aktläsningarna måndag–onsdag kl. 20 och på långfredagen kl. 16. Samlingarna streamas med en liten skara medverkande på plats i EC i Vasa.

Blå måndag 29.3 kl 20
Psalm 59 Se vi går upp till Jerusalem
Andra akten läser: Daniel Djupsjöbacka
Psb 77 Från örtagården leder

Stilla tisdag 30.3 kl 20
Psalm 61 Jesus, du mitt liv, min hälsa
Tredje akten läser: Sofia Mietala
Psalm 71 O Jesus Krist, vår salighet

Dymmelonsdag 31.3 kl 20
Sionsharpan 37: Han gick den svåra vägen
Fjärde akten läser Brita Jern
Sionsharpan 41: O Herre Jesus, öppna du mitt öga

Långfredag 2.4 kl 16
Psalm 60 O huvud, blodigt, sårat
Femte och sjätte akten läses växelvis med psalm 67 Skåda, skåda nu här alla, läser gör: Martin Sandberg.

Välkommen att lyssna i realtid på http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

En regelbunden gåva för SLEF:s arbete att sprida Guds ord kan du ge genom inbetalning till bankkonto eller via MobilePay.

Tack för din gåva!