Tre möten kommer att ordnas i Jeppo bönehus under sommaren och de kommer också att streamas på SLEF:s kanal, http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html.

Samlingarna ordnas enligt följande:

Söndag 14.6 kl. 14:00 Sommarsamling med sångstund i bönehuset. Predikan av David Forsblom och sång av Pensala strängband. Efter samlingen blir det picknick utomhus, ta med egna picknickkorgar.

Lördag 18.7 kl. 19:30 Sommarfest med predikan av Samuel Erikson och sång av The Leafsound Trio.

Söndag 23.8 kl. 14:00 Sommarsamling med sångstund i bönehuset. Predikan av Kristian Nyman och sång av The Rapids Family.

Välkomna med fysiskt eller via skärm!