Bonehusfest-i-Koskeby-Vora-1920Den 5.9.1920 var ungefär 120 personer församlade i Koskeby bönehus i Vörå. Vöråfotografen Erik Hägglund tog vid tillfället ett fotografi som visar den talrika menigheten utanför bönehuset. Bilden har blivit använd rätt ofta för att illustrera hur stora skaror som förr i tiden slöt upp kring de evangeliska bönehusen.

I år har det alltså gått 100 år sedan bilden blev tagen. Därför tänkte vi hålla en samling i Koskeby bönehus lördagen den 5.9.2020 och ta en motsvarande gruppbild!

Camilla Andersson är vidtalad att stå bakom kameran. Utmaningen nu är att försöka samla ungefär lika många människor som för 100 år sedan. När det är vanliga möten i bönehuset brukar 30–60 personer sluta upp så nu vädjar vi om betydligt fler deltagare!

Fotograferingstillfället blir 5.9.2020 kl 17.30. Efter det blir det en sångstund inne i bönehuset kl 18.00 där bl.a. Vörå strängband kommer att sjunga. Det blir också servering och kollekt.

Det är aktuellt att i år förnya plåttaket på Koskeby bönehus vilket är ett kostsamt projekt. Kvällens kollekt skall därför gå till takprojektet. Gåvor kan också ges via MobilePay nr 11290.

Möt upp också längre ifrån!

Tomas Klemets