SLEFinarierSLEFinarier är veckovisa, digitala seminarier via mötesverktyget Zoom. Information om hur du skaffar Zoom hittar du via denna länk.

Via denna länknår du nästa SLEFinarium. Tisdag 28.9.2021 kl. 19–20 samtalar Tanja Forsblom med Gunilla Luther-Lindqvist kring temat För de mest utsatta. I samband med SLEFinariet är det möjligt att ge en gåva till SLEF:s missionsarbete – gåvan ges via MobilePay (nummer 73889) eller direkt till SLEF:s konto (läs mer här).

Följande SLEFinarier är planerade för den närmaste framtiden:

  • Tisdag 5.10.2021: Utbreda och befordra - om SLEF:s medieverksamhet med David Forsblom
  • Tisdag 12.10.2021: Omvändelsen med Lars Lövdahl
  • Tisdag 19.10.2021: Lina Sandell - hennes liv och hennes sånger med David Forsblom
  • Tisdag 26.10.2021: Hur har universum uppstått? med Tobias Wallin

Vid eventuella tekniska problem, ring kvällens tekniker på numret +358 50 400 9135.

Somliga SLEFinarier publiceras i efterhand i på SLEF:s YouTube-kanal.

Följande SLEFinarie-ämnen varvas under året:

– Bibelstudier, en gång i månaden
– Historiska glimtar, en gång i månaden
– Sångkvällar, fyra gånger i året: i februari, mars, juni och december
– Kvällens gäst har ordet, fem gånger i året: i mars, april, juni, september och november
– Missionsnytt, fyra gånger i året: i mars, maj, augusti och november
– SLEF-aktuellt, fem gånger i året: i januari, maj, augusti, oktober och november
– Att tro och veta, fyra gånger i året: i februari, april, september och oktober

Upplägget är följande:
Kl. 18.45: Zoom öppnas – deltagarna ansluter sig. 19.00: Värden inleder. 19.05–19.40: Kvällens ämne behandlas. 19.40–19.55: Beroende på ämnets karaktär kan i detta skede utvalda frågor besvaras. Detta gäller inte alla ämnen, t.ex. inte sångkvällarna.19.55: Värden avslutar.

Till konceptet hör möjligheten att ge en gåva till SLEF:s verksamhet. Gåvan ges via MobilePay eller genom överföring till SLEF:s konto – läs mer om hur du kan ge gåvor via denna länk.