Välkommen med på gudstjänst via Youtube, söndag 21.2.2021 kl 12.

Liturg och predikant: Lars Lövdahl, kantor: Niklas Lindvik.
Tekniker, kamera & klipp: Felix Lindvik
Kollekt till SLEF:s missionsarbete MobilePay: 73889