Högmässa i Heliga Hjärtats kapell söndagen den 28.2.2021 kl 15:00. Predikant och liturg Håkan Djupsjöbacka, kantor Ingmar Hokkanen. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73 889. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: https://www.youtube.com/watch?v=UBsb1yFvpVA