Gudstjänst i Heliga Hjärtats kapell på långfredagen den 2.4.2021 kl 13:00. Predikant och liturg Tuomas Anttila, kantor Ingmar Hokkanen. Kollekt till SLEF:s missionsarbete, MobilePay nummer 73 889. Gudstjänsten streamas via YouTubelänken: https://www.youtube.com/watch?v=MIhyhR4un9Q