Centrumkväll, Vasa

Från söndag 12.05.2019 17:00 till söndag 12.05.2019 18:30

Tema: Guds folks hemlängtan
Leo Byskata, predikant
Sebastian Lassila, predikant
Göran Stenlund, mötesledare
EC:s sång- och musikgrupp, musikprogram
Kollekt till SLEF:s hemlandsarbete
Barnprogram

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen som inte högmässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988