Centrumkväll, Vasa

Från söndag 19.05.2019 17:00 till söndag 19.05.2019 18:30

Tema: Himmelrikets medborgare i världen
Kristian Norrback, predikant
Tobias Wallin, mötesledare
Musikprogram: Gerbykvartetten
Kollekt till SLEF:s misionsarbete
Barnprogram

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen som inte högmässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988