Centrumkväll, Vasa

Från söndag 26.05.2019 17:00 till söndag 26.05.2019 18:30

Tema: Hjärtats samtal med Gud
David Forsblom, predikant
Brita Jern, mötesledare
Musikprogram
Kollekt till SLEF:s ungdomsarbete / Evangeliska folkhögskolan
Barnprogram

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen som inte högmässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988