Ungdomssamling, Vasa

Från tisdag 07.05.2019 19:00 till tisdag 07.05.2019 21:00

Kvällens program: Lutski - Avslutning med vårutfärd

---

Lutski är Svenska Lutherska Evangeliföreningens (SLEF:s) ungdomsgrupp i Vasa, som är riktad till ungdomar och unga vuxna.
I regel hålls ungdomssamlingarna på Evangeliska Centret, förkortat EC, (Korsholmsesplanaden 2) varje tisdag kväll kl. 19. 

Samlingarna med Lutski stärker tron på Kristus och gemenskapen med varandra. Vi läser Bibeln och har bibelsits, ber, sjunger samt har besök av inbjudna gäster som talar kring olika teman. Nu under våren kommer temasamlingarna att handla om ”Kyrkans sju kännetecken”. Vårens program kommer också att innehålla en lovsångskväll på EC. 

För mera information, följ oss på Facebook under gruppen “Lutski” samt på Instagram under namnet ”ungdomsgruppenlutski”.

Välkommen med i gemenskapen!

Kontaktpersoner: Sebastian Lassila 050 434 9735 och Hannes Backlund 050 306 7105