Möte, Purmo

Lördag 04.05.2019 19:00

Möte i Emaus bönehus, Anna och Magnus Dahlbacka medverkar.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 040 066 1997