GloriaDei-mässa, Vasa

Söndag 05.05.2019 17:00

GloriaDei-mässa i EC; liturg Jimmy Österbacka, predikant Martin RO Sandberg. Söndagsskola för barnen under predikan. Söndagens tema: "Den gode herden".

Kontaktperson: Tomas Klemets

Mobil: +358505818058