Kvinnoweekend/stickläger, Klippan

Från fredag 20.09.2019 18:00 till söndag 22.09.2019 13:00

Kvinnor i alla åldrar är välkomna på kvinnoweekend och stickläger, som går parallellt med varandra! Bibelstudier, nattvardsmässa och måltider är gemensamma. Mer info kommer på www.slef.fi!

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, e-post anna.dahlbacka (at) slef.fi, tfn 050 565 8045