Församlingens missionsförsäljning, Nykarleby

Måndag 25.11.2019 16:00

Kl 16:00 Mat- och kaffeservering, försäljning och lotteri. Kl 18:00 Missionsauktion till förman för FMS:s och SLEF:s mission.