Bönehusets dag, Kortjärvi

Söndag 01.09.2019 14:00

Bönehusets dag i Kortjärvi. Medverkande: Bengt Djupsjöbacka, Teres-kvartetten.