Andakt och gememskap, Kortjärvi

Söndag 03.11.2019 19:00

Andakt och gemenskap i Kortjärvi bönehus. Medverkande: Heidi & Evans Orori.