Forum för trosförsvar, Vasa

Från torsdag 10.10.2019 18:30 till torsdag 10.10.2019 20:00

Jorden-09.04.18-GoranS-6

Det kristna tänkandet utmanas i vår tid. Forum för trosförsvar vill ge verktyg för att reflektera över aktuella idéer och tankar. Föreläsaren introducerar kvällens frågeställning, varefter deltagarna samlas kring en kaffekopp och diskuterar ämnet.

• Torsdag 12.9.2019 kl 18.30–20.00

FILOSOFIN – TEOLOGINS HÄRSKARINNA ELLER TJÄNARINNA?

Föreläsare Leif Erikson, värd Henrik Järveläinen

Står filosofin på ett högre plan än teologin? Eller är det tvärtom?

• Torsdag 10.10.2019 kl 18.30–20.00

TROR DU PÅ KRISTALLER ELLER PÅ JESUS?

Föreläsare Charles Isaksson, värd Elisabet Still

Vad innefattas i begreppen New Age och nyandlighet? Hur förhåller de sig till kristen tro?

• Torsdag 14.11.2019 kl 18.30–20.00

HUR SER VÄRLDEN UT UR EN MUSLIMS SYNVINKEL?
Föreläsare Kristian Norrback, värd Tobias Wallin

Hurdan är egentligen islams Gud? Hur kan vi försöka förstå en muslims upplevelse av gudsförhållandet?

• Torsdag 12.12.2019 kl 18.30–20.00

RELATIONEN MELLAN VETENSKAP OCH GUDSTRO, del 2

Föreläsare Markus Norrby, värd Anna-Lisa Rosengren

Analysen av relationen mellan vetenskap och gudstro, som inleddes i maj, fortsätter med del 2. Påverkas gudstron av sannolikheten för liv på andra planeter, svarta hål, mörk energi och mörk materia, Higgspartikeln etc.?

Alla från när och fjärran är välkomna till samlingarna!