Högmässa, Roparnäs

Söndag 03.11.2019 12:00

Högmässa i Roparnäs kyrka. Ämne: "Jesu sändebud". Bengt Djupsjöbacka liturg och predikant, Niklas Lindvik kantor. Musik av kvartetten Gratia Christi. Efter mässan serveras lunch i kyrkan.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058