Mässa, Helsingfors

Söndag 22.09.2019 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll. Allan Franzén, Kai Ahola. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058