Mässa, Helsingfors

Söndag 06.10.2019 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll. Albert Häggblom, Ingmar Hokkanen. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058