Mässa, Helsingfors

Söndag 01.12.2019 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll. Tomas Klemets, Kai Ahola. Sång av Pia-Lena Kastus-Lindholm. Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058