GloriaDei-mässa, Vasa

Söndag 24.11.2019 17:00

GloriaDei mässa i EC. Tema: "Jesus kommer!" Lit. Tomas Klemets, pred. Simon Jern, kantor Niklas Lindvik. Sång av EvangeliVox. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +35850 5818058