Samling, Närpes

Lördag 28.09.2019 18:00
Samling med predikan av Janne Heikkilä, sång och musik av Kristiina Heikkilä.