Paneldebatt, Närpes

Söndag 13.10.2019 15:00
"Hur en kristen tänker om klimathotet" Paneldebatt med Kurt-Erik Nordin, Anders Norrback, Beata Björklund och Gunvor Skogman. Andakt Marcus Jakobsson.