Pensionärssamling, Vasa

Från onsdag 16.10.2019 13:00 till onsdag 16.10.2019 15:00

Tema: Arbetet - syndastraff eller välsignelse?
Medverkande: Cay-Håkan Englund, föredrag. Ingmar och Rolf Heikius, sång. Christian Heikius, musik. Lars Lövdahl, andakt.

---

När de engelska styrkorna ansattes hårt under andra världskrigets dagar, kunde Winston Churchill lova de sina enbart ”blod, svett och tårar”. Inte heller vi som kristna är lovade sötebrödsdagar. Tvärtom! Vi har var och en vår egen kamp att utstå. Mot den bakgrunden skall vi vid pensionärssamlingarna i Evangeliska Centret under hösten 2019 samlas kring det övergripande temat ”Trons kamp - blod, svett och tårar”.

Välkommen med till samlingarna som hålls månadens tredje onsdag kl 13-15! Förutom intressanta föredrag kommer sånggrupper eller sångare att förgylla gemenskapen liksom också gott kaffe och dopp.

Kontaktperson: Bengt Djupsjöbacka
Telefon: 050 338 4832