Ungdomssamling, Vasa

Från tisdag 03.09.2019 19:00 till tisdag 03.09.2019 21:00

Kvällens program: Inledning

---

Lutski är Svenska Lutherska Evangeliföreningens (SLEF:s) ungdomsgrupp i Vasa, som är riktad till ungdomar och unga vuxna.
I regel hålls ungdomssamlingarna på Evangeliska Centret, förkortat EC, (Korsholmsesplanaden 2) varje tisdag kväll kl 19. 

Samlingarna med Lutski stärker tron på Kristus och gemenskapen med varandra. Vi läser Bibeln och har bibelsits, ber, sjunger samt har besök av inbjudna gäster som talar kring olika teman.

Under hösten 2019 kommer temasamlingarna att handla om ”Livets alla relationer”. Där kommer vi utgående från vår relation till Gud gå djupare in på hur det påverkar alla våra andra relationer; allting mellan överheten och den enskilda människan.

För mera information, följ oss på Facebook under gruppen “Lutski” samt på Instagram under namnet ”ungdomsgruppenlutski”.

Vid frågor, kontakta planeringskommittén genom Sebastian Lassila eller Hannes Backund.

Välkommen med i gemenskapen!

Kontaktpersoner: Sebastian Lassila 050 434 9735 och Hannes Backlund 050 306 7105