Tvåspråkig kvällsmässa, Helsingfors

Tisdag 24.09.2019 18:00

STI:s tvåspråkiga kvällsmässa, lit. Ville Auvinen, pred. Tomas Klemets. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 505818058