Möte, Kronoby

Lördag 12.10.2019 19:00

Möte i Hopsala byagård med predikan av David Forsblom.

Kontaktperson: Bruno Holmgård, tfn 044 582 5418