Samling, Närpes

Söndag 27.10.2019 18:00
Predikan Tomas Klemets, sång av Nådehjonen och Anna-Karin Martikainen, programledare Bernt Snickars.