GloriaDei-mässa, Närpes

Söndag 17.11.2019 15:00
Liturg Marcus Jakobsson, predikant Kristian Norrback, kantor Niklas Lindvik. Sånggrupp från Kristinestad med Tom Bergman. Barnprogram. Vi använder svenska, engelska och arabiska. Servering efter mässan.