Midvinterdagar, Närpes

Måndag 30.12.2019 18:00
Predikan Samuel Erikson, sång av Gun och Samuel Erikson samt av Laudate under ledning av Sam Lindén. Programledare Andrea Holmberg.