Julfest, Övermark

Fredag 27.12.2019 18:00

Julfest kl18 i Luth bönehuset.

Sång av Lovsångsgruppen.