Gudstjänst, Purmo

Söndag 03.11.2019 12:00

Gudstjänst i Emaus bönehus. Tomas Portin, Anna-Karin Johansson.

Kontaktperson: Gunnar Häggman, tfn 0400 661 997