Missionsdagar, Åvist

Lördag 04.01.2020 19:00

Missionsdagar i Åvist 4-6.1.2020, tema Jesus, vårt enda hopp

Inledning med Tomas Portin, bibelstudium med Kristian Nyman, musikprogram med Gerbykvartetten och missionsinfo med Ove Gädda. Kollekt till SLEF:s bibelöversättningsarbete. Paus med servering. Lotteri och boklåda.

Efter mötet ungdomsjatkot med Martin Sandberg.

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, tfn 050 565 8045, e-post anna.dahlbacka (at) slef.fi