Missionsdagar, Åvist

Söndag 05.01.2020 19:00

Missionsdagar i Åvist 4-6.1.2020, tema Jesus, vårt enda hopp

Bibelstudium med Kristian Nyman och predikan av David Forsblom. Iskmo strängband medverkar med sång och den talkogrupp som besökte Etiopien i höstas medverkar med missionsinformation. Kollekt till SLEF:s arbete i Etiopien. Paus med servering. Lotteri och boklåda.

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, tfn 050 565 8045, e-post anna.dahlbacka (at) slef.fi