Vårvinterdagar, Jeppo

Lördag 14.03.2020 19:00

SLEF Norras vårvinterdagar ordnas i Jeppo 14-15.3.2020. Tema: Från mörker till ljus

Inledning av Henrik Östman och predikan av Albert Häggblom. Föredrag av Anna Dahlbacka. Evangelicum medverkar med sång. Paus med servering.

Efter mötet ordnas ungdomsjatkot med Johanna Häggblom.

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, tfn 050 565 8045, e-post anna.dahlbacka (at) slef.fi