Vårvinterdagar, Jeppo

Söndag 15.03.2020 13:00

SLEF Norras vårvinterdagar ordnas i Jeppo 14-15.3.2020. Tema: Från mörker till ljus

Predikan av Charles Isaksson, vittnesbörd, Jeppokvartetten.

OBS! P.g.a. coronaviruset ordnas mötet som streaming! Se http://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2440-varvinterdagar-jeppo-14-15-3-2020 för mer info!

Kontaktperson: Anna Dahlbacka, tfn 050 565 8045, e-post anna.dahlbacka (at) slef.fi