Mässa, Helsingfors

Söndag 08.03.2020 15:00

Mässa i Heliga Hjärtats kapell, Kristinegatan 1, Berghäll. Liturg Tomas Klemets, predikant Tuomas Anttila, kantor Kai Ahola. Sång av Henrica Lillsjö.  Söndagsskola för barnen under predikan. Efteråt servering.

Kontaktperson: Tomas Klemets +358 50 5818058