Vid Mästarens fötter, Esse

Söndag 08.03.2020 14:00

Bibelhelgen Vid mästarens fötter 7-8.3.2020 i Ytteresse bönehus

Lördag 7.3 kl. 19 David Forsblom, Magnus Dahlbacka, Bill Ravall och barnkören medverkar. Servering och lotteri.

Söndag 8.3 kl. 14 Albert Häggblom, Bengt Forsblom och The Rapids Family medverkar. Servering och lotteri.

Kontaktperson: Kristian Nyman, tfn 040 703 9212