Soppdag, Närpes

Tisdag 25.02.2020 11:00
Servering av fastlagssoppa och -bullar från kl 11. Andakt och sång med Patric Sjölander kl. 12. Basarbord för Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Vasa.