Tvåspråkig kvällsmässa, Helsingfors

Tisdag 10.03.2020 18:30

Tvårspråkig kvällsmässa i Heliga Hjärtats kapell. Liturg Jari Rankinen, predikant Tomas Klemets. Kollekt till SLEF.

Kontaktperson Tomas Klemets 050-5818058.