Kyrkomotet-19.11.08-GoranS-6

På den nästsista dagen av kyrkomötets fyraåriga mandatperiod undertecknade nästan en tredjedel av kyrkomötesombuden ett uttalande om yttrande- och religionsfriheten i vårt land.

Läs mer ...

Lutherkyrkan-16.05.15-GoranS-3På pingstdagen 15.5.2016 var närmare 1 000 personer samlade till en glädjefylld och högtidlig ibruktagningsfest i den nyrenoverade Lutherkyrkan mitt i Helsingfors centrum. Kyrkan rymmer drygt 600 personer, så några hundra följde med festen via stora skärmar i den närbelägna Tyska skolans utrymmen.

Läs mer ...

Saila-Tom-14.09.04-GoranS-3Styrelsen för SLEF:s systerförening Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) har utsett teologie magister Tom Säilä till ny verksamhetsledare från 1.9.2016, då den nuvarande verksamhetsledaren Lasse Nikkarikoski går i pension.

Tom Säilä har varit i Sleys tjänst sedan år 1989. Han har bland annat verkat som missionär i Zambia och rektor för Evangeliska folkhögskolan i Loimaa. Säilä övergår till tjänsten som verksamhetsledare från sin nuvarande tjänst som Sleys regionkoordinator för Afrika.

Tva-sudanpastorer-fangslade-2015Två sudanesiska pastorer är frigivna efter åtta månader i fängelset! Gud hör bön. De är nu fria att återvända till sina familjer. Bedömare säger att den internationella uppmärksamheten påverkade de sudanesiska myndigheterna i denna riktning.

Läs mer ...

15.08.04-MedborgarinitiativI december 2014 godkände riksdagen den så kallade könsneutrala äktenskapslagen, enligt vilken också personer av samma kön kan ingå äktenskap. Lagen, som träder i kraft 1.3.2017, var den första som godkändes på basen av ett medborgarinitiativ.

I slutet av mars 2015 inleddes insamlingen av namnunderskrifter för ett nytt medborgarinitiativ, vars syfte är att upphäva den könsneutrala äktenskapslagen före dess ikraftträdande och i stället bibehålla den nuvarande äktenskapslagen, enligt vilken äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna.

Läs mer ...

Nyagowa-vattenprojekt-2015.04.24-GStenlundRegeringens bidrag till utvecklingssamarbetet skärs ner. Många frivilligorganisationer deltar i biståndsarbetet som år 2014 var cirka 1,2 miljarder euro och motsvarade 0,6 % av BNP. Summan för år 2015 är 1,01 miljarder euro och nedskärningarna berör inte dessa medel. År 2016 är summan budgeterad till 743,6 miljoner euro.

Läs mer ...

protest-mot-dodade-kristna-i-kenya-2014-foto-sabahionline

Detta enligt World Watch lista 2019. Studien omfattade 150 länder och uppföljningen omspände perioden 1 november 2017 till 31 oktober 2018. Uppföljningen visade att i 73 av de 150 länderna förekom det allvarlig förföljelse. För ett år sedan var motsvarande siffra 58 länder. Förra året förföljdes var tolfte kristen.

Totalt är 245 miljoner kristna utsatta för allvarlig förföljelse. Siffran är högre än någonsin. Dagens förföljelse visar dock regionala skillnader. Störst var förföljelsen i Asien, som enligt FN:s definition omfattar Mellanöstern, där förföljdes var tredje kristen. I Afrika förföljdes var sjätte kristen och i Latinamerika var 21.

Läs mer ...

Atemo-Youth-Choir-06.04.23-GoranS-2Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp har i advent 2014 sänt ut följande gemensamma resolution:

Läs mer ...

Stenlund-Goran-14.09.18-1Kyrkostyrelsen beslöt vid sitt plenum 11.11.2014 att tilldela fyra personer kyrkans förtjänsttecken för särskilt förtjänstfulla insatser i kyrkans arbete: överkonstapel Keijo Luostarinen och klasslärare Tuula Rikala från St Michels stift, ingenjör Pekka Kiuttu från Esbo stift samt verksamhetsledare Göran Stenlund från Borgå stift.

Läs mer ...

Patriark-Kirill-av-Moskva-1Ärkebiskop Kari Mäkinen träffade 2.9.2014 i Moskva patriark Kirill av Moskva och hela Ryssland. Det tema som skulle diskuteras under lärosamtalen var den kristna människosynen, som bland annat omfattar frågan om inställningen till homosexualitet.

Representanterna för Rysk-ortodoxa kyrkan såg emellertid inga förutsättningar för att fortsätta de officiella lärosamtalen med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som har pågått sedan år 1970.

Läs mer ...